پست الکترونیکی:
a.jahaniit@yahoo.com
info@a-jahani.ir
a.jahani@tabrizu.ac.ir

وب سایت:
http://a-jahani.ir


مدارج علمي:

دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه تبریز
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


توانمندی ها و مهارت های حرفه ای:

• رایانش ابری: سرویس ها - کیفیت سرویس - رتبه بندی - مراکز داده و معماری آنها
• مدیریت فناوری اطلاعات: استراتژی ها - مفاهیم - راه حل - مشاوره
• شبکه ها و مفاهیم مجازی سازی: راه اندازی سیستم عامل مجازی - شبکه های کامپیوتری


علایق:

• برنامه نویسی سوکت و شبکه
• برنامه نویسی سه لایه نرم افزاری
• مفاهیم شبکه و MCITP
• رایانش ابری
• مفاهیم مجازی سازی سیستم عامل
• تدریس دروس شبکه
• ترجمه و ویرایش مقالات علمی و …


کارگاه ها و دوره ها:

• ارائه مقاله در نوزدهمین کنفرانس انجمن کامیپوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 13-15 اسفند 1393
• شرکت در کارگاه مفاهیم رایانش ابری نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
• شرکت در کارگاه کارآفرینی دانشگاه تبریز
• شرکت در دوره مقاله نویسی دانشگاه تبریز
• برگزاری کارگاه تخصصی
مصورسازی داده و انتقال بهینه اطلاعات به بیننده توسط ابزارهای D3 و Tableau، دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 25 آبان ماه 1395
• برگزاری کارگاه تخصصی مجازی سازی و کاربرد آن در مراکز داده سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 26 اردیبهشت ماه 1396


عضو:

• عضو کمیته علمی کنفرانس یین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1395)
• عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (سال 1387 تا 1391)
• عضو انجمن کامپیوتر ایران (سال 1392 تا حال )
• عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز (1391 تا حال)
• عضو آزمایشگاه رایانش ابری دانشگاه تبریز (1391 تا حال)
• داور دومین کنفرانس بین المللی یافته‎های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، 20 مرداد ماه 1395، ترکیه، استانبول.


عناوین پایان نامه:

• کارشناسی ارشد: رتبه بندی سرویس های محاسبات ابری مبتنی بر مقادیر کیفیت سرویس با بهینه سازی چند هدفه
• کارشناسی: طراحی سیستم اتوماسیون اداری با برنامه نویسی سوکت و شبکه


سوابق تدریس:

تدریس دوره حل تمرین شبکه های کامپیوتری (سال 1393- 1394)
تدریس دوره کامپیوتر و کاربرد آن (سال 1394 تا حال)
اصول فناوری اطلاعات- جزء دروس کارشناسی فناوری اطلاعات (سال 1395 تا حال)


کتاب ها:

1. تحلیل و طراحی مصورسازی ، تامارا مانزنر، مترجمین: لیلی محمدخانلی، آرزو جهانی، انتشارات اساتید دانشگاه، پاییز 1395.
2.آموزش های عملی برای کلاس های چندپایه ای کوانگ جو کیم، ترجمه: آرزو جهانی، انتشارات اساتید دانشگاه، تهران، بهار 1396.


مقالات:

مقالات نمایه دار

1. Arezoo Jahani, Farnaz Derakhshan, Leyli Mohammadkhanli, ARank: A Multi-agent Based Approach for Ranking of Cloud Computing ServicesScalable Computing: Practice and Experience (ISSN: 1895-1767), Vol. 18, No. 2, pp.105-116, June 2017.
2. Arezoo Jahani, Leyli Mohammadkhanli, Cloud service ranking as a multi objective optimization problem, Journal of supercomputing (ISSN: 0920-8542), Vol. 72, pp.1897-1926, March 2016.
3. Arezoo Jahani, Leyli Mohammadkhanli, Ranking Approaches for Cloud Computing Services Based on Quality of Service: A Review, ARPN Journal of Systems and Software (ISSN: 2222-9833), Vol. 4, No. 2, pp.50-58, March 2014.
4. Arezoo Jahani, Leyli Mohammadkhanli, Seyed Naser Razavi, W_SR: A QoS Based Ranking Approach for Cloud Computing Service, ComEngApp(Computer Engineering and Application Journal) (ISSN: 2252-5459), Vol.3, No.2, pp. 52-60, June 2014.

مقالات کنفرانس
5. آرزو جهانی، لیلی محمدخانلی، سیما جهانی، MOOW: روشی جدید برای رتبه‎بندی سرویس‎های محاسبات ابری براساس مقادیر کیفیت سرویس، 19 امین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، 13 تا 15 اسفند 1392.
6. آرزو جهانی، لیلی محمدخانلی، بررسی روابط بین متغیرهای جستجوی هوشمندانه محلی فضای حالت و اجرای آن بر روی توابع تست، کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، بهمن 1394.
7. ،سیما جهانی، شهریار لطفی، آرزو جهانی استفاده از رویکرد تکاملی جهت کاشی‌بندی و تولید کد موازی برای حلقه‌های دو سطحی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 95، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

8. ُSima Jahani, Arezoo Jahani Modeling concurrent execution of transactions on the database log file using colored Petri Net, 3rd. International Confrence on Science and Engineering, Istanbul, Turkey, 2 June 2016.

9. آرزو جهانی، فرناز درخشان، مسیریابی پویای چندمسیره مر